• Naturlige omgivelser; Fantastiske faciliteter; Sport, Kultur og fest – MOT Multi er bedst

 

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling for

Støtteforeningen for MOT Friskole og Naturbørnehave

Torsdag den 27. maj 2021 kl. 19.00 i MOT-Multi

Dagsordner ifølge vedtægterne:

1.      Valg af dirigent

2.       Bestyrelsen aflægger beretning

3.       Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4.       Fastsættelse af medlemskontingent

5.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

6.       Valg af revisor

7.       Indkomne forslag

8.       Eventuelt

Eventuelle forslag sendes til formanden på formand.motmulti@gmail.com senest 10 dage før generalforsamlingen. Tilmelding er nødvendig på infomotfriskole@gmail.com senest den 21. maj 2021.

 

 

Kontakt

Udlejning:

mot.multi@gmail.com

Fakturering: 

faktura.motmulti@gmail.com

Støtteforeningen:

formand.motmulti@gmail.com