Støtteforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj Friskole belv stiftet i 1992.

Varde kommune varslede i 1991, at skolerne i Mejls og Orten ville lukke det efterfølgende år.

En gruppe af meget engagerede og aktive mennesker i området besluttede at starte en Friskole i de gamle skolebygninger i Mejls.

Støtteforeningen blev stiftet og købte skolebygningerne i Mejls. Prisen blev sat til den nette sum af 1,- kr.

Støtteforeningen tog sig af at optimere bygningerne, og skolebestyrelsen tog sig af driften af skolen. Altså var der to ligeværdige bestyrelser, som arbejdede tæt sammen – hvilket de også gør den dag i dag.

Der sker løbende udbygninger af Støtteforeningens bygningsmasse og udeareal, ligesom der kommer flere elever/børnehave børn og andre brugere til stedet.

 

Download PDF-filen, og se hvordan MOT-Multi blev til

Klik her

 

Se vores udvikling i punktform

2016: Etablering af SFO og Udeskole på Engen. Også kaldet Naturhytten.

2014: Nye vinduer/døre i den gamle skole

2014: Tarzan bane mellem skole og MOT-Multi

2014: ACT-bane for enden af MOT-Multi

2014: Enghytten renoveres

2013: Overdækket terrasse på børnehaven

2013: Forberedelsesrum til lærerværelset

2013: Sløjt/billedkunstlokale (gl. gymnastiksal)

2012: MOT-Multi bliver endelig til virkelighed

2012: Enghuset bliver renoveret

2011: Fysiklokale

2011: Eng garderobe/toiletter + hegn

2011: Mejls bytorv bliver færdig

2009: Engarealet bliver renoveret

2008: Naturbørnehaven Engen bliver bygget

2004: Nyt fællesrum bliver til = Aula

2000: Udnytter loftsrum til to nye klasselokaler

1997: Bygger børnehaveklassen/SFO

1995: Køber tidligere lærerbolig, og ombygger det til to klasselokaler

1993: Bygger et hus til ekstra klasselokaler

1992: Støtteforeningen blev stiftet, da den købte kommuneskolen, som blev nedlagt for 1 kr.