Om os

I vores vedtægter står der at Støtteforeningens formål er, at udbygge og vedligeholde både udeareal og bygningerne som er beliggende på Mejlsvej 45 i Mejls, 6800 Varde.

Ligeledes forsøger vi at optimere forholdene for både Friskolen, Naturbørnehaven og andre brugere af vores fantastiske område.

Vi er i tæt dialog med vore brugere, så vi sammen kan skabe grobund for mange spændende og udfordrende nye ideer.

Der er ikke langt fra tanke til handling hos os.

En af vores talemåder er: Ingen kan alt, alle kan noget og sammen kan vi næsten alt.