Arbejdsdag

Sidst i maj/start juni afholder vi en stor arbejdsdag. Dagen starter kl. 8:00, og slutter ca. kl. 15. Her bliver der malet, lagt fliser, bygget nye ting, fældet træer, sat lamper op og luget ukrudt mm. En sådan dag er der brug for alle hænder.

Alle forældre melder tilbage med hvilke arbejdsopgaver man helst/bedst kan deltage i.

Arbejdsdagen er primært for forældre med børn i Naturbørnehaven og Friskolen.